תעודות-ורשיונות
תעודות ורשיונות
  • כשרות חוג חתם סופר
  • רישון יצרן 2017
  • כשרות רגילה
  • Food safety management system
  • תעודה למערכת ניהול בטיחות המזון
  • תעודת יבואן
  • רשיון לניהול עסק - אריזתם
  • רשיון לניהול עסק - עיבודם